Μελέτη των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του ερωτηματολογίου για κοινωνικό-ηθικο συλλογισμό.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του ερωτηματολογίου για κοινωνικό-ηθικο συλλογισμό.

Γραβάνη Αθηνά

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διαφορετική προσέγγιση στην ηθική ανάπτυξη και ωριμότητα όσον αφορά την μέτρηση και την αξιολόγηση της. Ειδικότερα, σε πρώτο στάδιο γίνεται αναφορά στις προσεγγίσεις της Ηθικής και τις θεωρίες στις οποίες αυτή βασίζεται και αναλυτικότερα στην γνωστική- εξελικτική προσέγγιση και την θεωρία του Kohlberg( εξέλιξη θεωρίας Piaget), η οποία διακρίνει την ηθική ανάπτυξη σε τρία επίπεδα και έξι στάδια. Ο Kohlberg ενδιαφερόταν για τον ηθικό συλλογισμό και χρησιμοποίησε μια διαδικασία κλινικών συνεντεύξεων για να μελετήσει την ανάπτυξή της χρησιμοποιώντας μία πιο ανοιχτή προσέγγιση: παρουσίαζε ανθρώπους με υποθετικά ηθικά διλήμματα και ρωτούσε τι θα έπρεπε να κάνει το άτομο ενός σεναρίου και γιατί. Παρόλα αυτά οι σύγχρονοι ερευνητές δημιούργησαν ένα νέο ερωτηματολόγιο το «Sociomoral Reflexion Measure- Short Form/ Μέτρηση Κοινωνικο-Ηθικού Στοχασμού- SRM-SF» που οι συμμετέχοντες απαντούν όπως και στην Κλινική Συνέντευξη του Kohlberg( MJI-Moral Judgment Interview) έχοντας ως ζητούμενο την αξιολόγηση των ηθικών αξιών και μία αιτιολόγηση της απάντησης που έδωσαν. Οι εξηγήσεις κωδικοποιούνται σύμφωνα με μία αναθεωρημένη απόδοση των σταδίων ενώ οι βαθμολογίες σχετίζονται επαρκώς με εκείνες που προέρχονται από την MJI εξασφαλίζοντας τις ηλικιακές τάσεις και αυτά να έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το κέρδος χρόνου. Επιπρόσθετα, το SRM-SF αποτελείται από έντεκα ερωτήσεις, οι οποίες έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση ψυχομετρικών χαρακτηριστικών με βάση πέντε κριτήρια: α) την τήρησης μιας υπόσχεσης και εμπιστοσύνη, β) δεσμός, γ) ζωή, δ) ιδιοκτησία και νόμος και τέλος ε) την νομική δικαιοσύνη. Η προσέγγιση της ηθικής ανάπτυξης και ωριμότητας με την χρήση αυτού του ερωτηματολογίου ( SRM-SF) χαρακτηρίζεται προοδευτικά επαρκής ως προς το δείγμα, τον χρόνο συμπλήρωσης, την αυτοεκπαίδευση για τη βαθμολογία και αυτή καθεαυτή. Δυστυχώς, δεν έχουν βρεθεί ελληνικές έρευνες σχετικές με την ηθική ανάπτυξη στον αθλητισμό καθώς και την μέτρηση της ηθικής ωριμότητας με την χρήση αυτού του ερωτηματολόγιου.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

ηθική ωριμότητα,
ψυχομετρικά χαρακτηριστικά, μέτρηση κοινωνικό-ηθικού στοχασμού
γνωστική-εξελικτική προσέγγιση,
ηθική ανάπτυξη,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-07T09:12:58Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.