Τεχνολογία και περιφερειακή ανάπτυξη: επιστημονικά πάρκα - τεχνοπόλεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Τεχνολογία και περιφερειακή ανάπτυξη: επιστημονικά πάρκα - τεχνοπόλεις

Γούσιος, Γεώργιος του Μιχαήλ

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Technology parks
Regional development
Science
Development programs
Τεχνολογία
Επιστήμη
Innovation
Τεχνολογικά πάρκα
Αναπτυξιακά προγράμματα
Technology
Καινοτόμες δράσεις
Innovative activities
Περιφερειακή ανάπτυξη
καινοτομία


Greek

2016-10-07T09:42:45Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)