Οξεία επίδραση δύο πρωτοκόλλων προθέρμανσης στην ταχύτητα της μπάλας σε ποδοσφαιριστές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οξεία επίδραση δύο πρωτοκόλλων προθέρμανσης στην ταχύτητα της μπάλας σε ποδοσφαιριστές

Κωνσταντίνος Σταματέλος

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων προθέρμανσης στην ταχύτητα της μπάλας σε ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Στην έρευνα συμμετείχαν 11 ενήλικες αθλητές ηλικίας 22.6 (±0.9 έτη), των οποίων η επιλογή έγινε τυχαία. Όλοι οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν δύο πρωτόκολλα προθέρμανσης, ένα στατικό (Σ) και ένα δυναμικό (Δ) σε διαφορετικές ημέρες. Τα δύο πρωτόκολλα περιελάμβαναν 17 min δρομικές ασκήσεις με μπάλα ακολουθούμενα από 7 min διατάσεις, δυναμικού τύπου για το πρωτόκολλο (Δ) και στατικού τύπου για το πρωτόκολλο (Σ). Ακολούθως, οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν τρία λακτίσματα με φόρα έκαστος από απόσταση 11 μέτρων από την εστία, επιλέχθηκε η καλύτερη προσπάθεια για περαιτέρω ανάλυση. Για την καταγραφή της ταχύτητας της μπάλας χρησιμοποιήθηκε το Radar Gun. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία t-test για εξαρτημένα δείγματα. Ο δείκτης σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05. Tα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στην ταχύτητα της μπάλας κατά το λάκτισμα του πρωτοκόλλου (Δ) (p = 0.15), σε σύγκριση με το πρωτόκολλο στατικού τύπου (Σ). Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι όταν στην προθέρμανση χρησιμοποιούμε δυναμικού τύπου ασκήσεις είναι πιθανόν να έχουμε δυνατότερα λακτίσματα στο ποδόσφαιρο. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας πιθανόν να βοηθήσουν τους προπονητές ποδοσφαίρου στον καλύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων προθέρμανσης.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

ποδόσφαιρο,
λάκτισμα μπάλας
δυναμικό πρωτόκολλο διατάσεων (δ),
στατικό πρωτόκολλο διατάσεων (σ),
προθέρμανση,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-07T09:50:27Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.