Η αντανάκλαση στερεοτυπικών αντιλήψεων παιδιών προσχολικής ηλικίας στις διαπροσωπικές τους σχέσεις στο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον του Νηπιαγωγείου Οφρυνίου του νομού Καβάλας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η αντανάκλαση στερεοτυπικών αντιλήψεων παιδιών προσχολικής ηλικίας στις διαπροσωπικές τους σχέσεις στο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον του Νηπιαγωγείου Οφρυνίου του νομού Καβάλας.

Βάικου, Αναστασία Γεωργίου

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του φαινομένου της αντανάκλασης στερεοτυπικών αντιλήψεων παιδιών προσχολικής ηλικίας στο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον του Νηπιαγωγείου Οφρυνίου του νομού Καβάλας. Εξετάσαμε την ορολογία των όρων στερεότυπα, προκατάληψη και διαπροσωπικές σχέσεις. Μελετήσαμε τις απόψεις των νηπίων σχετικά με την πολιτισμική ετερότητα μέσω της συνέντευξης. Παρουσιάσαμε τις διαπροσωπικές τους σχέσεις εφαρμόζοντας κοινωνιομετρικά τεστ. Επίσης παρουσιάσαμε το ρόλο του παιδικού εικονογραφημένου βιβλίου προς άρση στερεοτύπων, εφαρμόζοντας οργανωμένες δραστηριότητες διαπολιτισμικής προσέγγισης βασισμένες στο παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο.
Τhe aim of the present thesis was to study the phenomenon of reflection of stereotypical beliefs in preschool aged children and their interpersonal relations in a multicultural school context. We examined the proposed terminology of conditions stereotypes, prejudice and interpersonal relations. Then we presented the views of infants and toddlers on cultural diversity through interviews. Furthermore we presented their interpersonal relations applying socio-metric tests. We also examined the role of children’s illustrated books to dispel stereotypes by applying organized intercultural activities based on children’s illustrated books.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαπροσωπικές σχέσεις
Στερεότυπα
Interpersonal relations
Prejudice
Stereotypes
Προκατάληψη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-07T10:49:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.