Το εργαστήριο των “Ηχοερευνητών” ως εισαγωγή σε βασικές έννοιες της Ακουστικής Οικολογίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο εργαστήριο των “Ηχοερευνητών” ως εισαγωγή σε βασικές έννοιες της Ακουστικής Οικολογίας

Παπαδημητρίου, Κίμων

“Ηχοερευνητές” είναι ο τίτλος ενός βιωματικού εργαστηρίου που προορίζεται για την εκπαίδευση ερευνητών στις διαδικασίες αναζήτησης, καταγραφής και παρουσίασης ηχοτοπίων. Μια τέτοιου είδους εκπαίδευση απαιτεί την ανάπτυξη ενός θεωρητικού υποβάθρου παράλληλα με κάποιες τεχνικές δεξιότητες. Στην παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζεται ο οδηγός μαθήματος για αυτό το εργαστήριο, όπου περιγράφονται οι εκπαιδευτικοί του στόχοι. Στη συνέχεια αξιολογούνται κάποια από τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του συγκεκριμένου εργαστηρίου με ομάδες φοιτητών. Τελικά προτείνεται η υιοθέτηση αυτής της δραστηριότητας ως μια βάση για πιο προχωρημένα μαθήματα που σχετίζονται με τα πεδία της Ακουστικής Οικολογίας.
“Soundexplorers” is the title of a workshop dedicated to the training of researchers at the procedures of surveying, documenting and presenting of soundscapes. Such a training requires the development of a theoretical background for the acoustic environment besides some technical skills. This paper initially presents the course outline of this workshop where its learning objectives are described. Sequentially it reviews some of the results from the conduction of this particular workshop with groups of students. Finally it is proposed the adoption of this activity as a basis for more advanced courses related to the fields of Acoustic Ecology.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Καταγραφή Ηχοτοπίων
Επεξεργασία Δεδομένων, Χαρτογράφηση Χαρακτηριστικών
Ακροάσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-07T11:37:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

, [2016]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.