Ο γραμματισμός των γυναικών Ρομά ως παράγοντας ενίσχυσης της κοινωνικής τους θέσης και βελτίωσης της ακαδημαϊκής πορείας των παιδιών τους. Συγκριτική διερεύνηση των απόψεων μητέρων Ρομά σε δύο οικισμο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ο γραμματισμός των γυναικών Ρομά ως παράγοντας ενίσχυσης της κοινωνικής τους θέσης και βελτίωσης της ακαδημαϊκής πορείας των παιδιών τους. Συγκριτική διερεύνηση των απόψεων μητέρων Ρομά σε δύο οικισμο

Τσιούλη, Βασιλική Κωνσταντίνου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

μητέρες Ρομά
απόψεις σχετικά με την εκπαίδευση
literacy
beliefs on education
γραμματισμός
Roma mothers


Greek

2016
2016-10-07T11:40:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)