Το σλαβικό υπόβαθρο της περιοχής της Φλώρινας: Η περίπτωση των τοπωνυμίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2016 (EN)
Το σλαβικό υπόβαθρο της περιοχής της Φλώρινας: Η περίπτωση των τοπωνυμίων

Δεληκάρη, Αγγελική

Η περιοχή της βορειοδυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, αφού βρέθηκε στο επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ Βουλγάρων και Βυζαντινών, ήδη από τον 9ο αι., αλλά και Σέρβων και Βυζαντινών λίγο αργότερα. Μάλιστα με τη δημιουργία του κράτους του Σαμουήλ η περιοχή αυτή καθίσταται πολιτικό κέντρο και αποκτά ιδιαίτερη δυναμική στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσο. Μάρτυρες για το σλαβικό παρελθόν της αποτελεί το μεγάλο ποσοστό σλαβικών τοπωνυμίων (πριν τη μετονομασία των οικισμών που άρχισε από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι.). Στο παρόν άρθρο εξετάζεται από τοπωνυμική άποψη το σλαβικό παρελθόν της περιοχής της Φλώρινας. Παρατίθενται αλφαβητικά μερικά χαρακτηριστικά σλαβικά τοπωνύμια της περιοχής της Φλώρινας και επιχειρείται η ετυμολογική ερμηνεία τους καθώς και ο εντοπισμός ίδιων ή παραλλαγών τους στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια αλλά και την Ευρώπη γενικότερα.

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Florina
Φλώρινα
Τσάρος Σαμουήλ
Car Samuel
Slavic toponyms
Σλαβικά τοπωνύμια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-10T07:40:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αθήνα

info:doi/Επιμέλεια:Π. Σοφούλης, Μ. Λίτινα, Χ. Καρανάσιος
Από Καρδίας. Μνήμη Δημητρίου Χ. Πάντου, [2016] σελ.123-150

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)