Διαχείριση υδατικών πόρων σε περιβάλλον ασαφούς λογικής: (η εφαρμογή του συμβιβαστικού προγραμματισμού με χρήση της ασαφούς λογικής για την εεπιλογή της βέλτιστης θέσης κατασκευής ενός φράγματος στον Αλιάκμονα ποταμό)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχείριση υδατικών πόρων σε περιβάλλον ασαφούς λογικής: (η εφαρμογή του συμβιβαστικού προγραμματισμού με χρήση της ασαφούς λογικής για την εεπιλογή της βέλτιστης θέσης κατασκευής ενός φράγματος στον Αλιάκμονα ποταμό)

Καρασαββίδης, Περικλής Ι.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Compromise Programming
Διαχειρίση Υδατικών Πόρων
Πολυκριτηριακή Ανάλυση
Φράγματα, Διαχείριση
Dams, Management
Fuzzy logic
Water resources development, Decision making
Ασαφής λογική
Multi-Criteria Decision Analysis
Ασαφής Λογική
Ανάπτυξη υδάτινων πόρων, Λήψη απόφασης
Συμβιβαστικός Προγραμματισμός
Water Resources Management
Fuzzy Logic


Ελληνική γλώσσα

2016-10-10T10:15:38Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.