Δημιουργία δομών πορώδους πυριτίου (porous silicon) μέσω χημικής απόξυσης με χρήση νανοσωματιδίων αργύρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημιουργία δομών πορώδους πυριτίου (porous silicon) μέσω χημικής απόξυσης με χρήση νανοσωματιδίων αργύρου

Καλαμάκης, Δημήτριος

The aim of this project was to create porous silicon structures through a simple chemical etching method using silver nanoparticles which were generated by an annealing process using a hot plate. For the characterization and the study of the samples we used the optical reflectance spectra. We did silver deposition for different times on silicon substrates p-type(100). Then we created silver nanoparticles on the samples by placing them on a conventional domestic plate (hot plate). After the annealing process, we placed the samples in a corrosive solution of HF and for various times .During the process of etching , due to the etchant solution, the area of the silicon substrate around the silver nanoparticles is being eroded. As a result the nanoparticles are sinking inside of the substrate, creating pores in the surface. All the samples and the porous silicon structures were detected and measured in optical reflectance spectra. Also we studied the morphology of the porous silicon structures by using the SEM.
Σκοπός της εργασίας ήταν να δημιουργήσουμε δομές πορώδους πυριτίου με την χρήση νανοσωματιδίων αργύρου που δημιουργήθηκαν μέσω διαδικασίας ανόπτησης με χρήση θερμικής πλάκας (hot plate) και μέσω μιας απλής μεθόδου χημικής απόξυσης ,ενώ ο χαρακτηρισμός και η μελέτη των δειγμάτων έγινε με χρήση της φασματοσκοπίας οπτικής ανακαλαστίκοτητας.Το πορώδες πυρίτιο είναι ένα πολλά υποσχόμενο υλικό λόγω των εξαιρετικών του μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων. Ακόμα έχει προσελκύσει τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω των πιθανών εφαρμογών του σε οπτικοηλεκτρονικές συσκευές ,καθώς και στην βιοϊατρική λόγω των οπτικοηλεκτρονικών ιδιότητων που παρουσιάζει. Στην παρούσα εργασία επικυρωθήκαμε στους διαφορετικούς χρόνους εναπόθεσης αργύρου πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου p-τύπου διεύθυνσης (100) . Στην συνέχεια τα δείγματα υπέστησαν περαιτέρω διαδικασία ανόπτησης πάνω σε συμβατική οικιακή πλάκα (hot plate) για την δημιουργία των νανοσωματιδίων αργύρου. Αφού δημιουργήσαμε τα μεταλλικά νανοσωματίδια πραγματοποιήσαμε εμβαπτίσεις των δειγμάτων σε αιθανοϊκό διάλυμα σταθερής συγκέτρωσης HF και για διάφορους χρόνους .Κατά την διαδικασία της εμβάπτισης των δειγμάτων λόγω του διαβρωτικού διαλύματος η περιοχή του υποστρώματος του πυριτίου γύρω από τα μεταλλικά νανοσωματίδια αρχίζει να διαβρώνεται με αποτέλεσμα τα νανοσωματίδια να βυθίζονται προς το εσωτερικό του υποστρώματος δημιουργώντας πόρους στην επιφάνεια του . Όλα τα δείγματα καθώς και οι δομές πορώδους πυριτίου ανιχνεύθηκαν και μετρήθηκαν σε διατάξεις οπτικής ανακλαστικότητας, όπως επίσης παρατηρήσαμε και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά με χρήση SEM.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-11T08:50:51Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.