Η αντιαφθαρτοδοκητική προβληματική του Λεοντίου Βυζαντίου και η χριστολογική της σημασία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η αντιαφθαρτοδοκητική προβληματική του Λεοντίου Βυζαντίου και η χριστολογική της σημασία

Κοσμίδου, Ευρώπη Βύρωνα

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η μελέτη του έργου του Λεόντιου Βυζάντιου Κατά Αφθαρτοδοκητών. Η εργασία διαιρείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο έγινε προσπάθεια γραμματολογικής εξέτασης του προσώπου του Λεοντίου με αναφορά στις πηγαίες αναφορές του ονόματός του. Ταυτόχρονα κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια αναφορά στην ωριγενιστική κίνηση του έκτου αιώνα, αλλά και στη σύγχρονη νεοχαλκιδόνεια θεωρία, σύμφωνα με τα οποία διαιρούνται τα φερόμενα με το όνομα του Λεοντίου πρόσωπα του αιώνα αυτού. Στο δεύτερο μέρος έγινε εξέταση της διδασκαλίας του Αφθαρτοδοκητισμού, καθώς και του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίου γεννιέται, με αναφορά ιδιαίτερα στο πρόσωπο του Ιουλιανού Αλικαρνασσού και του Σεβήρου Αντιοχείας, που είναι σημαντικά γι’ αυτό το θέμα. Τέλος έγινε ανάλυση τόσο φιλολογική όσο και – κυρίως – δογματική του ίδιου του κειμένου, καταδεικνύοντας την αντιαφθαρτοδοκητική πολεμική του Λεοντίου, αλλά και τους γραμματολογικούς ή άλλους προβληματισμούς που συνδέονται με το κείμενο αυτό.
The aim of the present master was the study of the work of Leontius of Byzantium Against Aphthartodokets. These master is divided in three parts. In the first part we tried to eximine grammatologically the person of Leontius, mentioning in sources with these name. Also we tried to mention the origenistic movement of sixth century, and the modern theory of neochalcedonism, according to which these names are divided. In the second part the teaching of Aphthartodocetism was eximind, and the historical frame, in which it was born. It is also mentioned the person of Julian of Halicarnassos and Severus of Antiocheia, who are very important upon these subject. In the third part the polemic of Leontius against Aphthartodocets is analysed according to the grammatological, philological and dogmatical perspective.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λεόντιος Βυζάντιος
Apthartodocetism
Νεοχαλκηδονισμός
Αφθαρτοδοκητισμός
Leontius of Byzantium
Neochalcedonism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-12T06:20:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.