Το Άγχος για τα Μαθηματικά στους φοιτητές των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Κλάδων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το Άγχος για τα Μαθηματικά στους φοιτητές των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Κλάδων

Δημητριάδου, Αφροδίτη Κωνσταντίνου

This study aims to investigate the psychometric characteristics of the “Mathematical Anxiety Scale 2015 / ΜΑS-2015” in agronomy students in Greece. Specifically, we studied the psychometric properties of MAS, the relationship between statistics anxiety and demographic characteristics of the participants, mathematical ability required to follow an introductory mathematics course and attitudes towards them. The findings showed that this scale has satisfactory internal consistency and construct validity. In addition, previous experience in mathematics, mathematical ability and attitudes towards them were found to be negatively associated with anxiety. Finally, poor performance in mathematics course appears to be associated with higher levels of anxiety. In conclusion, MAS scale can be a useful research tool to investigate students’ mathematics anxiety in university departments who are related with Mathematics.
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να μελετήσει την προσαρμογή και τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου «Κλίμακα Άγχους για τα Μαθηματικά 2015 / ΚΑΜ-2015» σε μελλοντικούς γεωπόνους στην Ελλάδα. Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι ψυχομετρικές ιδιότητες του παραπάνω ερωτηματολογίου, η σχέση του άγχους για τα Μαθηματικά με δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων αλλά και με τη μαθηματική ικανότητα που απαιτείται για την παρακολούθηση ενός εισαγωγικού μαθήματος Μαθηματικών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι το αυτοσχέδιο αυτό ερωτηματολόγιο παρουσιάζει ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια, καθώς και εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Επιπλέον, η προηγούμενη εμπειρία στα Μαθηματικά και οι στάσεις απέναντι τους βρέθηκε ότι συνδέονται αρνητικά με το άγχος. Τέλος, χαμηλές επιδόσεις στο μάθημα φαίνεται να συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα άγχους. Συμπερασματικά, η κλίμακα ΚΑΜ – 2015 μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε ερευνητικό επίπεδο για τη διερεύνηση του άγχους για τα Μαθηματικά στα διάφορα τμήματα θετικών επιστημών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

άγχος για τα Μαθηματικά
γεωπόνους στην Ελλάδα
math anxiety
ΜΑS-2015
agronomy students in Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-12T06:33:26Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.