Το περιβάλλον διαφόρων τύπων ενεργών γαλαξιακών πυρήνων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το περιβάλλον διαφόρων τύπων ενεργών γαλαξιακών πυρήνων

Ευθυμιάδου, Αναστασία Δημητρίου

In this thesis we study the local and large scale environment of different types of AGN defining the overdensity distribution of optical galaxies within different distances. Moreover, we investigate the activity of their close companions in order to test different models of the triggering mechanism of AGN. The classification of AGN into different subgroups is mainly based on the broadness of their Balmer emission lines and on different emission line ratios. A first division separates them into type I and II AGN, with the former showing very broad (2,000-10,000 km/s) permitted and semi-forbidden emission lines, while the broadest emission line widths of type II objects do not exceed 1,200 km/s. According to the Unification Scheme, Antonucci (1993), the AGN phenomenology can be explained by a single type of AGN having different inclinations of their dust torus with respect to the observer’s line of sight. However, an evolutionary scenario was proposed by Krongold et al. (2002), starting with a circumnuclear starburst phase, with the nucleus subsequently being obscured by dust (Type II AGN) and eventually ending as a type I AGN. This scenario actually suggests that the appearance of an AGN depends also on its current evolutionary stage. In support of this scenario, Koulouridis et al. (2006) found indications that Seyfert II galaxies reside in less dense large-scale environments with respect to Seyfert I, but they have close companions more frequently, making it easier for a merger to happen or due to the perturbation dust finding access to the nucleus. This has as a result the obscuration of this central region and the possible activation of the central black hole. With our current study we wish to investigate whether the environment of different types of AGN is similar, since this is the expectation of the Unification paradigm or whether it is different, a fact that could support the evolutionary scenario.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μελέτη του κοντινού και μεγάλης κλίμακας περιβάλλοντος διαφόρων τύπων Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων (AGN) και προσδιορίζεται η κατανομή πυκνότητας γαλαξιών στο οπτικό για διάφορες αποστάσεις. Επιπλέον, μελετάται η ενεργότητα των κοντινότερων γαλαξιακών γειτόνων με σκοπό να μελετηθούν τα διάφορα μοντέλα των μηχανισμών ενεργοποίησης των AGN. Ο διαχωρισμός των AGN σε υποκατηγορίες βασίζεται κυρίως στο πλάτος των γραμμών εκπομπής του φάσματός τους. Ένας πρώτος διαχωρισμός γίνεται σε αντικείμενα τύπου Ι και ΙΙ, όπου τα πρώτα εμφανίζουν πλατιές γραμμές εκπομπής (2,000-10,000 km/s), ενώ τα τελευταία μόνο στενές (μέχρι 1,200 km/s). Σύμφωνα με το μοντέλο ενοποίησης, Antonucci (1993), η φαινομενολογία των AGN ερμηνεύεται ως ένα αντικείμενο AGN το οποίο εμφανίζεται διαφορετικό στον παρατηρητή αναλόγως την κλίση του τόρου σκόνης σε σχέση με την ευθεία οράσεως του παρατηρητή. Ωστόσο, έχει προταθεί ένα σενάριο εξέλιξης των AGN από τον Krongold et al. (2002), το οποίο ξεκινά με μια έντονη φάση αστρογέννεσης στο κέντρο του γαλαξία, όπου ο πυρήνας εμφανίζεται να έχει καλυφθεί από σκόνη και άρα παρατηρείται σαν τύπου ΙΙ AGN και τελικά καταλήγει σε τύπου Ι. Το σενάριο αυτό ουσιαστικά θεωρεί πως η εμφάνιση ενός AGN εξαρτάται από το εκάστοτε στάδιο εξέλιξης του. Σε συμφωνία με το παραπάνω σενάριο έρχεται η μελέτη του Koulouridis et al. (2006), ο οποίος κατέληξε στο ότι οι Seyfert II γαλαξίες βρίσκονται σε λιγότερο πυκνά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας σε σχέση με τους Seyfert I, αλλά εμφανίζουν συχνότερα ένα κοντινό γείτονα γαλαξία, καθιστώντας πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ των γειτονικών γαλαξιών επιφέροντας ως αποτέλεσμα να καλύπτεται η κεντρική περιοχή από σκόνη και πιθανώς να ενεργοποιείται η κεντρική μελανή οπή. Με την παρούσα μελέτη στοχεύουμε στο να διερευνήσουμε κατά πόσο το περιβάλλον διαφόρων τύπων AGN παρουσιάζουν ομοιότητες, όπως προβλέπεται από το Μοντέλο Ενοποίησης, ή κατά πόσο είναι διαφορετικό, ενισχύοντας το σενάριο εξέλιξης των AGN.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Unification Model
Active galactic nuclei
Environment of AGN
Mοντέλο ενοποίησης ενεργών γαλαξιακών πυρήνων
Ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες
Περιβάλλον ενεργών γαλαξιακών πυρήνων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2016
2016-10-12T11:44:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.