Ο τόπος και ο χρόνος στο μυθιστόρημα του Θεοδώρου Προδρόμου Τὰ κατὰ Ῥοδάνθην καὶ Δοσικλέα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο τόπος και ο χρόνος στο μυθιστόρημα του Θεοδώρου Προδρόμου Τὰ κατὰ Ῥοδάνθην καὶ Δοσικλέα

Σίσκος, Νικόλαος Δημητρίου

This thesis is an attempt to study in depth space and time in Theodoros Prodromos' novel Rodanthe and Dosikles, as the coordinates on which the novel's plot development is constructed. In the first part, following a short introduction to the Komnenian century and the elements that led to the revival of a literature genre that has been dormant for nearly eight centuries, we focus on the way spaces, where action takes place, are presented and how they alternate. Thus, we purport to outline the narratological meaning of the abovementioned alternations concerning the novel's narration and story. In the second part, we focus on the novel's timeline, based on the narratological anachronies and time indicators spotted in the text, in order to delineate Prodromos' temporal architectural strategy regarding narration and story. Last but not least comes an attempt to approach the literary goals this strategy most probably serves
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να μελετηθεί εις βάθος ο τόπος και ο χρόνος στο μυθιστόρημα του Θεοδώρου Προδρόμου Τὰ κατὰ Ῥοδάνθην καὶ Δοσικλέα, ως οι δύο βασικές συντεταγμένες πάνω στις οποίες δομείται η εξέλιξη της πλοκής. Στο πρώτο μέρος, μετά από μια σύντομη εισαγωγή στον αιώνα των Κομνηνών και στα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβίωση του είδους έπειτα από ένα διάλειμμα οκτώ αιώνων, ερευνάται ο τρόπος παρουσίασης των τόπων, όπου εξελίσσεται η δράση και μελετάται η εναλλαγή τους και η ακόλουθη αφηγηματολογική της σημασία, τόσο στην αφήγηση όσο και στην ιστορία.Στο δεύτερο μέρος, επιχειρείται η μελέτη του χρόνου του μυθιστορήματος βάσει των αφηγηματικών αναχρονιών και των χρονικών δεικτών του κειμένου, με σκοπό να σκιαγραφηθεί ο χρονικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του συγγραφέα στην αφήγηση και στην ιστορία και οι πιθανοί λογοτεχνικοί στόχοι που εξυπηρετεί

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

μεσαιωνικό ελληνικό μυθιστόρημα
Θεόδωρος Πρόδρομος
medieval Greek novel
Theodoros Prodromos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-13T06:22:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.