Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης στην Ελλάδα

Βαξοβάνου, Σοφία Αρη

The aim of this study is to examine the functioning of support teaching in Greek education. 53 questionnaires were answered by teachers who hired to provide support teaching to students with special needs in mainstream schools. (The primary schools of N.Dodekanisou) .The most important element that emerged from the research is that the institution of support teaching, although it has character supportive, emphasizes diversification of the student with disabilities in relation to other students and does not create conditions for effective integration in the regular classroom.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τη λειτουργία του θεσμού της παράλληλης στήριξης στην ελληνική εκπαίδευση. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας δόθηκαν 53 ερωτηματολόγια τα οποία απαντήθηκαν από εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν για να παρέχουν παράλληλη στήριξη σε μαθητές με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε κανονικά σχολεία.(Δημοτικά σχολεία του νομού Δωδεκανήσου).Το πιο σημαντικό στοιχείο που αναδύθηκε από τη έρευνα είναι ότι ο θεσμός της παράλληλης στήριξης αν και έχει χαρακτήρα υποστηρικτικό εντούτοις τονίζει ιδιαίτερα τη διαφοροποίηση του μαθητή με αναπηρίες σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές και δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για αποτελεσματική ενσωμάτωσή του στην κανονική τάξη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Integration
ενσωμάτωση
Support teaching
Παράλληλη στήριξη
Greek education
ελληνική εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-13T06:49:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.