Η επίδραση ενός προγράμματος υδρογυμναστικής στην λειτουργική ικανότητα και στην ποιότητα ζωής προεμμηνοπαυσιακών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επίδραση ενός προγράμματος υδρογυμναστικής στην λειτουργική ικανότητα και στην ποιότητα ζωής προεμμηνοπαυσιακών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών.

Λάζαρη, Πελαγία-Αλίκη Ιωάννη

The present study examined the effects of a structured aqua aerobic program on functional capacity and quality of life indices of premenopausal and menopausal women. A secondary aim of the study was to examine the existence of differences between premenopausal and postmenopausal women after training. The results of the study demonstrated that an aqua aerobic intervention improved the functional capacity and quality of life indices of both pre- and post- menopausal women. Moreover, significant statistical differences between pre- and post-menopausal groups for several measurements were observed. In conclusion, women should be encouraged to participate in an aqua aerobic training program to improve functional decline with age and quality of life.
Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τα οφέλη που μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα άσκησης, και ειδικότερα υδρογυμναστικής, στην φυσική και ψυχική υγεία γυναικών σε προεμμηνοπαυσιακό και μετεμμηνοπαυσιακό στάδιο. Στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης του προγράμματος υδρογυμναστικής στην λειτουργική κατάσταση και ποιότητα ζωής προ- και μετ-εμμηνοπαυσιακών γυναικών. Επιμέρους στόχος της έρευνας υπήρξε η εκτίμηση των διαφοροποιήσεων ανάμεσα στις προεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες. Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα υδρογυμναστικής επέφερε κυρίως βελτίωση των δεικτών της λειτουργικής ικανότητας (δύναμη, ευκαμψία και αντοχή), τόσο των προεμμηνοπαυσικών όσο και των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, αλλά συνέβαλε σημαντικκα και στην ποιότητα ζωής των ασκουμενων γυναικών. Συμπερασματικά, η υδρογυμναστική θα πρέπει να συνιστάται σε γυναίκες προ-εμμηνοπαυσιακές, αλλά και μετεμμηνοπαυσιακές για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με το πέρας της ηλικίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Quality of life of premenopausal and postmenopausal women
Υδρογυμναστική
Λειτουργική ικανότητα προεμμηνοπαυσιακών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
Aqua aerobic
Ποιότητα ζωής προεμμηνοπαυσιακών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
Functional capacity of premenopausal and postmenopausal women

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-13T07:55:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.