Οι κήποι στα δώματα των κτιρίων. Η συμβολή τους στο οικοσύστημα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι κήποι στα δώματα των κτιρίων. Η συμβολή τους στο οικοσύστημα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μακρή, Μαρίνα Ιωάννη

The aim of the present thesis was the study of green roofs in Hellenic territory. We did a historic overview of green roofs’ evolution from ancient times to the 21st century. Then we examined the importance of green roofs from ecological, economic, psychological and environmental point of view. Furthermore, we presented a detailed description of the structure of green roofs. Finally we extensively developed the function of plants as well as the proper plant species for different kinds of roofs, in different parts of Hellas, depending on the requirements of the construction itself as well as on the climatic conditions prevailing in each region. The creation of various gardens on the roofs of all buildings is not an utopian wish. It is a tangible possibility, easy and profitable, not only for the physical and mental health of their occupants but also for economic relief.
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη των φυτεμένων δωμάτων στην ελληνική επικράτεια. Κατ’ αρχήν κάναμε μία ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξής τους από την αρχαία εποχή μέχρι τον 21ο αιώνα. Εξετάσαμε στη συνέχεια τη σπουδαιότητα των φυτεμένων δωμάτων από οικολογική, οικονομική, ψυχολογική και περιβαλλοντική πλευρά. Στη συνέχεια έγινε μία λεπτομερής περιγραφή της κατασκευαστικής δομής των φυτεμένων δωμάτων. Τέλος αναπτύχθηκαν διεξοδικά οι λειτουργίες των φυτών αλλά και τα είδη φυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις προδιαγραφές των φυτεμένων δωμάτων και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Η δημιουργία φυτεμένων δωμάτων στις στέγες όλων των σπιτιών δεν είναι μία ουτοπική ευχή. Είναι μία απτή δυνατότητα, εύκολη και επικερδής, όχι μόνο για την υγεία την σωματική και ψυχική των ενοίκων του κάθε σπιτιού αλλά και για την οικονομική τους ελάφρυνση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Green roof
Roofgarden
Ταρατσόκηπος
Αστικά κέντρα
Vegetated roof
Φυτεμένο δώμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-13T08:08:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.