Διερεύνηση γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών σχετικά με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου σε έξι διαφορετικές χώρες : Μια συγκριτική μελέ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Διερεύνηση γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών σχετικά με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου σε έξι διαφορετικές χώρες : Μια συγκριτική μελέ

Λούκας, Κωνσταντίνος Λάζαρου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Children’s perceptions
Environmental Education
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Environmental issues
Αντιλήψεις παιδιών
Περιβαλλοντικά ζητήματα


Greek

2016-10-14T12:05:58Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)