Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας αποθήκης - κέντρου διανομής Νοτίου Ελλάδας εταιρίας παραγωγής ανθρακικού ασβεστίου στη Θεσσαλονίκη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας αποθήκης - κέντρου διανομής Νοτίου Ελλάδας εταιρίας παραγωγής ανθρακικού ασβεστίου στη Θεσσαλονίκη

Σαχταρόπουλος, Βασίλειος Γεωργίου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Warehouse
Αποθήκη-Τοποθεσία
Location-cost
Στοιχεία κόστους


Greek

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-17T10:10:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)