Αριστοφάνους «Βάτραχοι»: η θρησκεία ως «σύστημα» κατά τη διάρκεια των κλασικών χρόνων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αριστοφάνους «Βάτραχοι»: η θρησκεία ως «σύστημα» κατά τη διάρκεια των κλασικών χρόνων

Χριστάκου, Μαρία Αθανασίου

Αφορμώμενοι από την κωμωδία Βάτραχοι του Αριστοφάνη και μελετώντας στοιχειωδώς ορισμένα από τα κυριότερα ευρήματα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, στην προκείμενη εργασία προσπαθήσαμε να ανασυνθέσουμε την εικόνα των Ελευσίνιων Μυστηρίων κατά τη διάρκεια της κλασικής εποχής. Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε τρία κύρια κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο σκιαγραφείται ο βίος του κωμωδιογράφου Αριστοφάνη, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά και η υπόθεση της κωμωδίας Βάτραχοι. Το κύριο μήνυμα των Βατράχων είναι η επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες και από τη στιγμή που τα Ελευσίνια Μυστήρια αποτελούν ένα συγκεκριμένο παραδοσιακό τρόπο σκέψης, μια συστηματική τάξη ενεργειών, η συνέχιση τέλεσης αυτών των θρησκευτικών πρακτικών θα συντελέσει στη σωτηρία της πόλης των Αθηνών και στη διατήρηση του κλίματος ενότητας μετά τον πόλεμο, ώστε να παραμείνει ο δεσμός μεταξύ των Αθηναίων ζωντανός. Τα Ελευσίνια Μυστήρια και η επιλογή του Αισχύλου από τον Διόνυσο ενισχύουν την πρόταση του Αριστοφάνη για τη σωτηρία της Αθήνας. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά αποκλειστικά τα Ελευσίνια Μυστήρια, Μικρά και Μεγάλα. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η Ελευσινιακή παράδοση ήταν κυρίως προφορική, για αυτό ακριβώς τον λόγο αρκούμαστε στην περιγραφή του τυπικού τους και των εξωτερικών τους γνωρισμάτων. Το τρίτο κεφάλαιο ερευνά τη σχέση των Βατράχων με τις τελετουργίες διάβασης, δηλαδή τη μετάβαση από μία κατάσταση σε μια άλλη, σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Arnold Van Gennep, καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο του Διόνυσου στη συγκεκριμένη κωμωδία.
Studying Aristophanes’ Frogs and some of the main findings of the archaeological site of Eleusis, in this thesis, we tried to reconstruct the image of the Eleusinian Mysteries during the classical era. This thesis is divided into three main chapters. The first chapter outlines the life of writer Aristophanes, the key features and the plot of Frogs. The main message of Frogs is the return to the traditional values. Eleusinian Mysteries are a certain traditional way of thinking, a systematic way of actions, and the continuation of these religious practices will contribute to the salvation of the city of Athens and will keep the bond of the Athenians alive. The Eleusinian Mysteries and the choice of Aeschylus by Dionysus supports the suggestion of Aristophanes for the salvation of Athens. The second chapter focuses exclusively on the Eleusinian Mysteries, Lesser and Greater. What must be emphasized is that the Eleusinian tradition was largely oral and we refer only to the description of the standard and external characteristics of the mysteries. The third chapter is concerned with the relationship between Frogs and rites of passage, the transition from one status to another, according to the anthropologist Arnold Van Gennep, and the particular role of Dionysus.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θρησκεία
Classical Period
Αριστοφάνης
Κλασικοί χρόνοι
Aristophanes
Religion
Σύστημα
System

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-17T10:34:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.