Μελέτη των φαινομένων της οπτικής εκκένωσης και φωτομεταφοράς (photo-transfer) σε δείγμα φθοριούχου Λιθίου με τη μέθοδο της θερμοφωταύγειας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη των φαινομένων της οπτικής εκκένωσης και φωτομεταφοράς (photo-transfer) σε δείγμα φθοριούχου Λιθίου με τη μέθοδο της θερμοφωταύγειας.

Δοδολέρη, Λουκία

Nowadays, it’s very important to know and measure the personal dose because of the exposure in ionistic radiation (nuclear energy, radioactive isotopes). Lithium Fluoride (Li) is one of the most commonly used material as a thermoluminescence dosimeter due to its dosimetric characteristics. The purpose of this project is to study the effects of bleaching and phototransfer in LiF. The material, used in the study was lithium fluoride crystals containing a percentage of Titanium and Magnesium (LiF:Ti, Mg) and its basic glow peak has a maximum at about 220oC. Studying this peak we reached the following conclusions: 1. The TL Intensity of our sample is strongly affected by the uv light and it is logarithmic related to the exposure time. 2. The effect of phototransfer is observed only in an irradiated sample, which has been under a specific experimental procedure.
Σήμερα, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός των δόσεων που λαμβάνει ένας οργανισμός από ιονιστική ακτινοβολία, λόγω της πολύ συχνής χρήσης αυτής (πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργά ισότοπα). Το φθοριούχο λίθιο (LiF) έχει μελετηθεί εδώ και αρκετά χρόνια ως προς τις δοσιμετρικές του ιδιότητες και χρησιμοποιείται ως το κύριο δοσίμετρο θερμοφωταύγειας για προσωπική χρήση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περαιτέρω μελέτη του υλικού ως προς τα φαινόμενα της οπτικής εκκένωσης και της φωτομεταφοράς με τη βοήθεια της θερμοφωταύγειας. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν κρύσταλλοι φθοριούχου λιθίου εμπλουτισμένοι με τιτάνιο και μαγνήσιο (LiF:Ti, Mg) και εμφανίζει την κύρια φωτοκορυφή του σε θερμοκρασία περίπου 220oC. Μελετώντας αυτή την κορυφή καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 1. Το σήμα της θερμοφωταύγειας επηρεάζεται έντονα από την έκθεση του υλικού σε υπεριώδες φως και παρουσιάζει λογαριθμική μείωση συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. 2. Τα φαινόμενο της φωτομεταφοράς μπορεί να παρατηρηθεί μόνο σε δείγμα, το οποίο έχει δεχθεί δόση αφού ακολουθηθεί κατάλληλη διαδικασία μετρήσεων και έκθεσης σε υπεριώδες.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-17T11:14:17Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)