Σύνθεση με μικροκύματα και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων φερριτών Κοβαλτίου και Μαγγανίου: Εφαρμογή υπερθερμίας σε καρκινικά κύτταρα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Σύνθεση με μικροκύματα και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων φερριτών Κοβαλτίου και Μαγγανίου: Εφαρμογή υπερθερμίας σε καρκινικά κύτταρα

Χατζηθεοδώρου, Ιωάννης Θεοδώρου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ferrites
Μικροκύματα
Φερρίτες
Microwave
Hyperthermia
Υπερθερμία


Greek

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01
2016-10-18T08:28:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)