Γεννήτρια αναλογικού σήματος με ψηφιακή ένδειξη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Γεννήτρια αναλογικού σήματος με ψηφιακή ένδειξη

Κυριακάκης, Στυλιανός

This thesis is a detailed presentation of the making a simple analog function generator with a bandwidth starting from 10 Hz and ending up to 100 KHz, by using the integrated circuit XR2206. In this function generator is included a digital display in which the frequency of the output signal is displayed, thanks to a frequency counter we made and placed inside the device. To build the frequency counter we used the ATMEGA16A microcontroller and the liquid crystal display screen with module number NC1602B.
Σ’ αυτήν την πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά η κατασκευή μιας απλής γεννήτριας συναρτήσεων αναλογικού σήματος με συχνοτικό εύρος λειτουργίας από 10 Hz έως 100 KHz, χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο κύκλωμα XR2206. Στη γεννήτρια αυτή, περιλαμβάνεται και μια ψηφιακή ένδειξη, στην οποία αναγράφεται η συχνότητα του εξερχόμενου σήματος, χάρη σε ένα συχνόμετρο που φτιάξαμε και τοποθετήσαμε στο εσωτερικό της συσκευής. Για την κατασκευή του συχνόμετρου χρησιμοποιήσαμε τον μικροελεγκτή ATMEGA16A και την οθόνη υγρών κρυστάλλων με κωδική ονομασία NC1602B.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-18T09:52:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.