Υπολογιστική μελέτη της προσρόφησης πρότυπων οργανικών ημιαγωγών σε μεταλλικές επιφάνειες για εφαρμογές των οργανικών ηλεκτρονικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Υπολογιστική μελέτη της προσρόφησης πρότυπων οργανικών ημιαγωγών σε μεταλλικές επιφάνειες για εφαρμογές των οργανικών ηλεκτρονικών

Σταματέρη, Αλεξάνδρα Θεόδωρου

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να αποκαλυφθούν οι μηχανισμοί σε ατομικό επίπεδο της επίδρασης του νερού στις ιδιότητες των μεταλλικών επιφανειών, αλλά και των μηχανισμών που διέπουν τη διεπιφάνεια μεταξύ μεταλλικών επιφανειών και οργανικών ημιαγωγών σε ένα οργανικό φωτοβολταϊκό (OPV) με τη χρήση της Θεωρίας Συναρτησιοειδούς της Πυκνότητας (Density functional theory- DFT). Ως πρώτο βήμα, εξετάστηκε η προσρόφηση του νερού πάνω στις επιφάνειες του αργύρου και του αλουμινίου και τα συστήματα μελετήθηκαν ως προς τη σταθερότητα τους. Επίσης μελετήθηκε η συσχέτιση της προσρόφησης των μορίων νερού με τη μεταβολή του έργου εξόδου των συστημάτων. Ως δεύτερο βήμα, εξετάστηκε η προσρόφηση των πρότυπων οργανικών ημιαγωγών PC60BM και P3HT πάνω στην μεταλλική επιφάνεια του αργύρου. Μελετήθηκε διεξοδικά η σταθερότητα των δομών που εξετάστηκαν, καθώς και το πώς μεταβάλλεται το έργο εξόδου των επιφανειών λόγω της προσρόφησης. Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση του ηλεκτροστατικού διπόλου που δημιουργείται στη διεπιφάνεια λόγω προσρόφησης στην απόδοση των OPVs.
The aim of the present thesis is to perform first-principles calculations based on density functional theory (DFT), in order to reveal the atomic mechanisms of the adsorption of water on the clean metal surfaces, as well as to study the structural details and probe the electronic properties of a prototype donor-acceptor system in organic photovoltaics (OPVs), upon adsorption on a clean Ag surface. Firstly, we study the stability and work functions of the most exposed stable surfaces of prototype metals related to OPV-devices (i.e. aluminum and silver). We also address effects of water on these surfaces and associate the adsorption with the work function. Furthermore, we identify different stable configurations for the adsorption of PC60BM on Ag surfaces with different orientation of the molecules with respect to the interface and the most stable configuration of P3HT and we investigate the work function modification upon adsorption. As a last step we calculate the charge density difference at the interface due to adsorption, in order to investigate the formed interfacial dipole. These results, help clarify the interaction between prototype OPV materials and the Ag surface and may aid towards the increase of the performance of such materials on OPV devices.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Semiconductor
Organic
Οργανικά
Επιφάνειες
Surfaces
Ημιαγωγός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01
2016-10-19T06:48:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.