Παρασκευή και Χαρακτηρισμός Πολυμερικών Ικριωμάτων για Μεταφορά Φαρμάκων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παρασκευή και Χαρακτηρισμός Πολυμερικών Ικριωμάτων για Μεταφορά Φαρμάκων

Παππά, Αννα-Μαρία Δημητρίου

The aim of the present thesis was the fabrication and characterization of polymeric nanofiber-based scaffolds of polycaprolactone, loaded with an anti-inflammatory drug, via electrospinning as well as the incorporation of cationic-coated drug-loaded poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles in the matrix. To enhance the cytocompatibility of the nanocomposites, plasma treatment was applied and its effect was finally evaluated by MTT assay in line with imaging studies as compared to controls and drug-free PCL nanofibers. The composite systems were characterized according to their morphology, surface chemistry, mechanical properties and drug release profile. The plasma treated scaffolds, exhibited a more sustained drug release profile, compared to the untreated ones as well as the NPs alone. Moreover, all the scaffolds were found cytocompatible, with the plasma treated ones exhibiting an enhanced cell uptake and adhesion without altering cell viability. Lastly, depth-sensing nanoindentation test showed the enhanced resistance of the plasma treated scaffolds to the plastic deformation. All the above findings, demonstrate the great potential of these multifunctional scaffolds as efficient coatings for stents. To conclude, according to the findings of the present thesis, all the abovementioned fabricated composite multifunctional systems offer a suitable biomimicking environment to promote cell activities and to produce therapeutic effect paving the way for their usage as efficient coatings for biomedical implants such as the drug-eluting-stents.
Σκοπός της διατριβής ήταν η παρασκευή και μελέτη σύνθετων πολυμερικών νανο-ινωδών ικριωμάτων από πολυκαπρολακτόνη (Polycaprolactone-PCL) με τη τεχνική της ηλεκτροστατικής ινοποίησης, τα οποία φέρουν αντιφλεγμονώδες φάρμακο στο εσωτερικό τους και η εμβάπτιση σε αυτών, βιοαποικοδομήσιμων νανοσωματιδίων πολυ (γαλακτικού-γλυκολικού οξέος) (PLGA) που επίσης φέρουν φάρμακο. Μελετήθηκαν τα παραπάνω σύνθετα νανοσυστήματα ως προς τη μορφολογία, την επιφανειακή χημεία, τις μηχανικές ιδιότητες ενώ παράλληλα εξετάστηκε η επίδραση της επιφανειακής επεξεργασίας τους με χρήση πλάσματος οξυγόνου προκειμένου να καταστούν πιο βιο-συμβατά. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η κυτταρική προσκόλληση και ανάπτυξη σε αυτά, έγιναν μελέτες της απελευθέρωσης του φαρμάκου σε κάθε σύστημα και εξήχθη σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός της απελευθέρωσης μέσω της χρήσης κατάλληλων κινητικών μοντέλων. Από τη μελέτη των δομών που κατασκευάστηκαν, προέκυψε ότι τα προτεινόμενα συστήματα αποτελούν μία πολλά υποσχόμενη πολυλειτουργική πλατφόρμα που μπορεί να εξυπηρετεί ως υπόστρωμα για ιστική αναγέννηση ενώ παράλληλα να εξυπηρετεί τη μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών. Μία πιθανή πολλά υποσχόμενη εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων είναι ως επικαλύψεις σε καρδιαγγειακά εμφυτεύματα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Nanoparticles
Νανοσωματίδια
Ικριώματα
Drug Delivery
Scaffolds
Μεταφορά Φαρμάκων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-19T07:34:07Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.