Η συμβολή της αυτοδιάθεσης στη διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η συμβολή της αυτοδιάθεσης στη διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Θανασούλη, Ζωή Δημητρίου

Στη διατριβή αυτή επιχειρείται μια μελέτη της επίδρασης της αρχής της αυτοδιάθεσης στον κατακερματισμό της εθνικής κυριαρχίας ενώ η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρχικά εξετάζονται τα κυριότερα αποσχιστικά κινήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως αυτά της Καταλονίας, της Σκωτίας και της Φλάνδρας. Έπειτα ερευνάται η εθνική κυριαρχία ως θεμέλιος λίθος του δημοσίου διεθνούς δικαίου και ο ενδεχόμενος περιορισμός του κανόνα αυτού λόγω της ανάδυσης άλλων νορμών, τάσεων και δογμάτων στη διεθνή κοινότητα. Στη συνέχεια εξετάζεται η αρχή της αυτοδιάθεσης, όπως αυτή έχει ερμηνευτεί από τα βασικά κείμενα του ΟΗΕ και άλλων μεγάλων διεθνών οργανισμών και τη νομολογία διεθνών και εθνικών δικαστηρίων και κατ’ επέκταση το δικαίωμα στην απόσχιση και η δυνατότητα να ασκηθεί αυτό μονομερώς ή συναινετικά από εθνικές υποομάδες. Έπειτα αναλύεται η επιρροή των κινημάτων αυτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Παρουσιάζεται το δίκαιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης και η επίδραση που ασκεί στην κατάληξη των αιτημάτων για απόσχιση αναφορικά με τα ζητήματα που γεννώνται σχετικά με την ιδιότητα κράτους μέλους στην Ένωση, την πρόσβαση των περιφερειών στα κέντρα εξουσίας και τη λεγόμενη πολιτική «neo-separatism», υπό τη σκιά της οικονομικής κρίσης στην ευρωζώνη. Τέλος προτείνονται πιθανά μέτρα για την κατάλληλη αντιμετώπιση των αποσχιστικών κινημάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας και πιθανολογούνται οι συνέπειες που θα επιφέρει η άσκηση της αυτοδιάθεσης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά και, αντίστροφα, η βούληση των λαών στο διεθνές δίκαιο.
The aim of the present thesis ιs the study of the effect of the principle of self-determination to the fragmentation of state sovereignty while the European integration is evolving. Firstly I examine the main separatist movements in European Union, and specifically those of Catalonia, Scotland and Flanders. Then I research the state sovereignty as a cornerstone of public international law and the possible restriction of this rule due to the emerge of other norms, tendencies and dogmas in the international community. Furthermore, I present the principle of self-determination as it has been interpreted by the basic documents of the UN and other major international organizations and by the decisions of international and national courts, along with the right of secession, either it is exercised unilaterally or with consensus by sub-national teams. Then I analyze the influence of these movements to the process of the European integration. Also I present the law of European Union and the effect it has on the fate of the requests for secession, concerning issues such as the membership of the Union, the access of the regions to the centers of power and the neo-separatism policy, under the shadow of the eurozone crisis. Finally, there are suggested possible measures for the suitable handling of the separatist movements within the frameworks of the EU but also of the universal community and the consequences that the self-determination will bring to the European integration and, vice versa, the peoples’ will to the international law.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αυτοδιάθεση
European integration
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
State sovereignty
Εθνική κυριαρχία
Self-determination

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-19T07:55:46Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.