Μελέτη προτύπων λειτουργικής συνδεσιμότητας κατά την αναισθησία, βάση ECoG.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη προτύπων λειτουργικής συνδεσιμότητας κατά την αναισθησία, βάση ECoG.

Χαραλάμπους, Ιωάννης Δήμου

Σε αυτή την εργασία μελετάται η εγκεφαλική δραστηριότητα κατά την αναισθησία σε πίθηκο, με χρήση ECoG. Κατά την πρώτη φάση ανάλυσης ορίζονται οι εγκεφαλικοί ρυθμοί και μελετώνται τα φάσματα ισχύος. Στη συνέχεια δημιουργούνται οι γράφοι λειτουργικής συνδεσιμότητας και τα ελάχιστα ζευγνύοντα δέντρα τους. Έτσι μελετώνται τα χαρακτηριστικά των MSTs πριν και μετά την αναισθησία. Ακολούθως βρίσκοντας την απόσταση μεταξύ των MSTs εξετάζεται η διαχωρισιμότητα των 2 καταστάσεων. Με μια διαδικασία υποδειγματοποίησης εντοπίζεται το ενδιάμεσο MST σε κάθε κατάσταση και μελετάται η διαφορά της συνδεσιμότητας τους. Τέλος μελετάται η σχέση ανατομικής και λειτουργικής συνδεσιμότητας των 2 καταστάσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν μεγαλύτερη ενέργεια φάσματος ισχύος μετά την αναισθησία στις χαμηλές συχνότητες αλλά στις ψηλές συχνότητες συμβαίνει το αντίθετο. Σχεδόν σε όλα τα χαρακτηριστικά των MSTs η μεγαλύτερη διαφορά των 2 καταστάσεων παρατηρείται στη delta και alpha ζώνη συχνοτήτων. Στη delta και beta ζώνη συχνοτήτων τα MSTs των 2 καταστάσεων είναι πιο καλά διαχωρίσιμα. Στην alpha και gamma2 ζώνη συχνοτήτων οι 2 καταστάσεις ενδιάμεσων MSTs έχουν μεγαλύτερη διαφορά.
In the particular work, the brain activity during anesthesia in monkey, using ECoG is examined. The first part of the study consists of the definition of brain waves and the examination of the power spectrum. Then, the functional connectivity graphs and their minimum spanning trees are generated. Thus, the characteristics of MSTs before and after anesthesia are investigated. Then, finding the distance between the MSTs, the separability of the two states is examined. With a modeling process the centroid MST is found for every state and the difference of their connectivity is examined. Finally the relationship between anatomical and functional connectivity of the two states is studied. The results show that the power spectrum density after anesthesia is greater at low frequencies but it is the opposite at high frequencies. In delta and alpha frequency band the difference of the two states of MST’s features is greater. In delta and beta frequency band the MSTs of the two states are better separable. In alpha and gamma2 frequency band the difference of the two states of centroid MST is greater.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Functional connectivity
Λειτουργική συνδεσιμότητα
Anesthesia
Ηλεκτροκορτικογράφημα
Αναισθησία
Electrocorticography

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-19T08:25:01Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.