Οι εκφάνσεις του «Καθαρού» και του «Ακάθαρτου» στα Συνοπτικά Ευαγγέλια: κοινωνιολογική και θεολογική ερμηνευτική προσέγγιση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Οι εκφάνσεις του «Καθαρού» και του «Ακάθαρτου» στα Συνοπτικά Ευαγγέλια: κοινωνιολογική και θεολογική ερμηνευτική προσέγγιση

Στυλιανίδης, Ιωάννης Θεόδωρου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κοινωνιογλωσσολογία
Στίγμα
Anthropological theory of Mary Douglas
Stigma
Sociolinguistic
Ανθρωπολογική θεωρία της Mary Douglas


Greek

2015
2016-10-19T09:29:03Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)