Βέλτιστος επιτελεστικός πυροπροστατευτικός σχεδιασμός μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Βέλτιστος επιτελεστικός πυροπροστατευτικός σχεδιασμός μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς

Ναζίρης, Ιορδάνης Α.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Historic buildings
Historic buildings, Fires and fire prevention
Λήψη αποφάσεων
Ιστορικά κτίρια, Πυρκαγιές και πρόληψη πυρκαγιάς
Decision making
Πυροπροστασία
Ιστορικά κτίρια
Βελτιστοποίηση
Fire protection
Optimization


Greek

2016
2016-10-20T09:50:49Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)