Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Από το δισδιάστατο στον τρισδιάστατο χώρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Από το δισδιάστατο στον τρισδιάστατο χώρο

Βασιλέλλη, Χριστίνα-Ιωάννα Γ.

In this paper the evolution of the Geographic Information Systems is examined, as well as their transition into 3D GIS systems, from their first appearance, till their contemporary applications. It is a fact that GIS systems play a very important role in various forms of our everyday lives, and that’s why their rapid development is quite noticeable. With that being said, one can easily understand that there is a crucial need for the exploitation of their offered technology. Firstly, some very important history facts are mentioned, facts that are important for the better understanding of those systems and then follow some introductory elements that have to do with the basic components of a GIS system, the differences between GIS systems and other existing forms of technology and the pros and cons from the use of those systems in different applications. In the next chapter the transition of the 2D GIS systems to 3D GIS systems is described. Initially, there is a brief account of their fundamental components, too and the need for their immediate utilization. Secondly, there is a reference to the difficulties experienced from the translation of GIS system using two dimensions to a GIS system deploying all three dimensions. Last but not least, the paper is referring also to the expansion of the technology being used by those systems, throughout the years. The 3D city models and their contribution to the general idea of planning are examined in the third section. Also important to be noted here are the issues that come with their different applications in urban planning with the use of three dimensional urban maps and data models. Finally, in the last chapter, in order for the great importance of the 3D GIS systems to be recognized, some vividly sketched and extensively described examples are pointed out in different places of the real world. Not to forget the essential outcome of this project, that is described at the very end of this paper.
Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται η εξέλιξη των δισδιάστατων Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε τρισδιάστατα, από την πρώτη τους εμφάνιση μέχρι και τις σύγχρονες εφαρμογές. Γεγονός είναι ότι τα ΣΓΠ διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας και για αυτό και παρατηρείται η ραγδαία ανάπτυξη τους ανά τον κόσμο, αλλά και η επιτακτική ανάγκη για την αξιοποίηση της τεχνολογίας που προσφέρουν. Αρχικά αναφέρονται ορισμένα ιστορικά στοιχεία, που θεωρούνται σημαντικά για την κατανόηση αυτών των συστημάτων και στη συνέχεια ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν τα βασικά συστατικά τους μέρη, τις διαφορές τους με άλλα ήδη υπάρχοντα συστήματα, αλλά και τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται η εξέλιξη των δισδιάστατων αυτών συστημάτων σε τρισδιάστατα, με μια πρώτη αναφορά στα κύρια μέρη από τα οποία αποτελούνται, στο ρόλο τους, καθώς και την ανάγκη για την αξιοποίηση τους σε διάφορες εκφάνσεις της πραγματικότητας και τις εκάστοτε δυσκολίες που παρατηρούνται στη διαδικασία της μετάβασης από το δισδιάστατο στον τρισδιάστατο χώρο με την αντίστοιχη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται τα τρισδιάστατα αστικά μοντέλα και η συμβολή τους στη γενικότερη διαδικασία του σχεδιασμού, καθώς και τα θέματα που αντιμετωπίζουν αυτά στις διάφορες εφαρμογές τους στον αστικό σχεδιασμό για τρισδιάστατους αστικούς χάρτες και μοντέλα δεδομένων. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας προκειμένου να γίνει αντιληπτή η σημασία των ΣΓΠ σε τρισδιάστατη μορφή, αναφέρονται ορισμένα παραστατικά παραδείγματα εφαρμογής τους σε διάφορες περιοχές του κόσμου και εξάγονται τα απαραίτητα συμπεράσματα από όλη τη διαδικασία αυτής της έρευνας.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

GIS
Geographic Information Systems
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Τρισδιάστατη μορφή
3D GIS
ΣΓΠ
Three dimensional

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-21T11:35:57Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.