Η ενδοοικογενειακή βία ως κοινωνικό φαινόμενο, τα αίτια και η αντιμετώπισή της

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η ενδοοικογενειακή βία ως κοινωνικό φαινόμενο, τα αίτια και η αντιμετώπισή της

Πέτκογλου, Φανή Βασιλείου

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα χρόνιο και σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα και περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικής ποινικής βαρύτητας εγκληματικές συμπεριφορές σε βάρος μελών της οικογένειας, όπως τη λεκτική, τη σωματική, τη σεξουαλική και την ψυχολογική βία, ακόμα και την παραμέληση και την οικονομική εκμετάλλευση. Εξαιτίας της συνθετότητας του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας, είναι δύσκολο να προσεγγιστεί αποκλειστικά και μόνον από μία θεωρητική κατεύθυνση. Η προσέγγισή της συνδέεται άμεσα με τους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς παράγοντες, που επικρατούν σε μία κοινωνία και υπαγορεύουν σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά των μελών της, συνεπώς, τα πολυπαραγοντικά μοντέλα ανάλυσης της ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν την πληρέστερη θεωρητική προσέγγιση, διότι αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου.
Domestic violence is a chronic and complex social phenomenon, which occurs in all social layers and includes a number of different criminal behaviors against family members, such as verbal, physical, sexual and psychological violence, neglect and economic exploitation. As the problem of domestic violence is very complexed and includes a multitude of interactive factors, it is difficult to be explained exclusively by a theoretical approach . The approach is linked to social, cultural and political factors, which dictate the behavior of society members , therefore, the multivariate models concerning the analysis of domestic violence are the most comprehensive and correct theoretical approach as they imprint the complexity of the phenomenon.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ενδοοικογενειακή βία-Αντιμετώπιση
Domestic violence-causes
Domestic violence-confrontation
Ενδοοικογενειακή βία-Αίτια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-21T12:08:19Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)