Η Γαστρονομική δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Γαστρονομική δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο

Γάσπαρη, Στυλιανή Κωνσταντίνου

Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο της την αναλυτική διερεύνηση της ελληνικής γαστρονομικής δημοσιογραφίας στη διαδικτυακή εκδοχή της. Επιχειρήθηκε μια εκτενής μελέτη του γαστρονομικού λόγου με έμφαση στα food blogs που τα τελευταία χρόνια έχουν κατακλύσει το χώρο του Διαδικτύου. Προσπαθήσαμε να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε αυτό το φαινόμενο που αναπτύσσεται συνεχώς, με οδηγό τη σχέση του πεδίου της γαστρονομίας με τον δημοσιογραφικό λόγο, αλλά και να συγκρίνουμε την έντυπη, τηλεοπτική και διαδικτυακή μορφή της δημοσιογραφίας φαγητού.
The aim of this study is to investigate and analyze the field of Greek gastronomic journalism speech. An extensive study of the critical gastronomic speech attended as well as of the food blogs that the recent years have dominated the Internet space. We tried to study and to interpret this phenomenon that is constantly developing having always as a guide the relationship between the gastronomy and the journalism speech. Furthermore, compare the print, televised and online form of food journalism.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γαστρονομικός λόγος-Δημοσιογραφία
Gastronomic Speech-Journalism
Gastronomic Speech-Internet
Γαστρονιμικός λόγος-Διαδίκτυο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-21T12:22:09Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.