αρ. 365, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 590, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2010 (EN)
αρ. 365, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 590, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653

Γούναρη, Εμμανουέλα

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Archaeological Museum of Thessaloniki
Sculpture
Πλαστική


Greek

2016-10-22T05:23:21Z
2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Θεσσαλονίκη

urn:ISBN:9789602504529
info:doi/ Επιμέλεια:Δ. Δεσπίνης, Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Εμμ. Βουτυράς
Κατάλογος Γλυπτών Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, τομ.ΙΙΙ [2010]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)