Απόσβεση Ταλαντώσεων Αστέρων Νετρονίων λόγω Εκπομπής Βαρυτικής Ακτινοβολίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Απόσβεση Ταλαντώσεων Αστέρων Νετρονίων λόγω Εκπομπής Βαρυτικής Ακτινοβολίας

Λιούτας, Γεώργιος

When it comes to neutron star oscillations, gravitational waves can offer a great deal of information. For the past 40 years many researchers have focused their attention on the subject. In this thesis we describe a perfect fluid spacetime in both the equilibrium, as well as the perturbed case. We particularize in the case of neutron stars, where we focus on describing the perturbed configuration considering gravitational waves to be the main damping mechanism. We examine the equations that govern the system and offer an arithmetic solution to them under the assumption of an Equation of State (EoS). Our main goal is to evaluate the damping time of the system and make a comparison between the fully relativistic value, one derived using the quadrupole approximation and a variation of the latter, which we suggest and investigate its worthiness as an improvement.
Τα βαρυτικά κύματα αποτελούν σημαντική πηγή πληροφορίας για τις ταλαντώσεις αστέρων νετρονίων. Τα τελευταία 40 χρόνια πολλοί ερευνητές επικεντρώθηκαν σε αυτό το θέμα. Στην παρούσα πτυχιακή περιγράφουμε το χωρόχρονο ενός ιδανικού ρευστού τόσο κατά την ισορροπία του, όσο και τις διαταραχές του. Ειδικεύουμε στην περίπτωση των αστέρων νετρονίων, όπου επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην περίπτωση όπου το σύστημα έχει διαταραχθεί. Θεωρούμε πως ο κύριος μηχανισμός απόσβεσης είναι η εκπομπή βαρυτικής ακτινοβολίας. Έπειτα, εξετάζουμε τις διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν το σύστημα και παρέχουμε αριθμητικές λύσεις έχοντας επιλέξει μια καταστατική εξίσωση. Ο κύριος στόχος μας είναι ο υπολογισμός του μεγέθους του χρόνου απόσβεσης. Παρουσιάζουμε μια σύγκριση μεταξύ της πλήρους σχετικιστικής τιμής του μεγέθους με αυτή που προκύπτει μέσω της τετραπολικής προσέγγισης, καθώς και μιας παραλλαγής της δεύτερης που προτείνουμε και ελέγχουμε την αξία της ως βελτίωση της ήδη υπάρχουσας.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016
2016-10-24T07:24:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.