Μετρήσεις ραδιενέργειας με την τεχνική In-situ γάμμα φασματοσκοπίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μετρήσεις ραδιενέργειας με την τεχνική In-situ γάμμα φασματοσκοπίας

Αμπατσόγλου, Παναγιώτης

Στόχος αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να δείξουμε ότι η μέθοδος μετρήσεων in-situ επιτόπια μέθοδος μετρήσεων είναι αξιόπιστη και ιδανική για μετρήσεις σε περιοχές επιβαρυμένες τόσο από φυσικά όσο και από τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα. Πρόκειται για μία εξαιρετικά ταχεία και χαμηλού κόστους μέθοδο, που επιτρέπει τον προσδιορισμό της δόσης έκθεσης μεγάλων περιοχών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περιοχή γύρω από το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Πτολεμαίδα, Δυτική Ελλάδα, που χρησιμοποιεί καύσιμο λιγνίτη. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, καθώς η άμεση μέτρηση του ρυθμού δόσης γ φαίνεται να είναι αντιπροσωπευτική για την περιοχή που έγιναν οι μετρήσεις. Το ποσοστό της δόσης που υπολογίζεται από τη γνωστή δράση των ισοτόπων του έδαφος και τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις που έγιναν με εύρος δόσης από 30-93 nSv/ h με μια πρώτη προσέγγιση δείχνουν να είναι σε συμφωνία με τις εκτιμώμενες εξωτερικές δόσεις.
The aim of this research is to show that the in-situ measurements technique is reliable and ideal for measurements in areas contaminated by natural and artificial as well radioactive isotopes. In-situ technique is an extremely rapid and inexpensive method for the determination of the exposure doses in a very short time. In the present work, the measurements were performed in an area around the power plant in Ptolemaida, western Greece, which uses coal as a combustible. The results were encouraging, as the direct measurement of γ dose rate seems to be representative of the area made the measurements. The percentage of the dose is calculated from the known activity of the soil isotopes and the results of measurements made with a dose range of 30-93 nSv / h to a first approach seem to be in agreement with the estimated external doses.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T07:48:01Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.