Συγκριτική δοσιμετρική μελέτη πλάνων ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο τoυ ορθού (δημιουργία τεχνικού πρωτοκόλλου)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Συγκριτική δοσιμετρική μελέτη πλάνων ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο τoυ ορθού (δημιουργία τεχνικού πρωτοκόλλου)

Σόφτα, Βασιλική

Κατά την ακτινοθεραπεία του καρκίνου του ορθού με την μέθοδο των τριών πεδίων ( 3Field Box) το υγιές όργανο σε κίνδυνο, του οποίου η δόση που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή είναι η ουροδόχος κύστη. έναντι της κλασσικής τεχνικής που χρησιμοποιεί σφηνοειδή (MW) φίλτρα στα πλάγια πεδία, εξετάζεται η τεχνική με την χρήση μικρότερων πεδίων εσωτερικών των κύριων (FIF). κατά την σύγκριση των δύο τεχνικών υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα ιστογράμματα Δόσης-Όγκου (DVH) εξήχθησαν συμπεράσματα με βάση τις δόσεις μέγιστου- ελάχιστου όγκου, μέγιστης- ελάχιστης ουροδόχου κύστης, καθώς και ο συνολικός αριθμός MU και χρόνων ακτινοβόλησης (Beam On). χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα πλάνα θεραπείας 27 ασθενών κατά τα οποία μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η τεχνική των μικρότερων πεδίων εσωτερικών των κύριων (FIF) φαίνεται να υπερτερεί της κλασσικής όσον αφορά την δόση της ουροδόχου κύστης.
This research paper was conducted during the corporation between aristotle university of thessaloniki and “theageneio” anti-cancer hospital aiming to study which is the best method to protect bladder in rectal cancer and to reduce monitor units (MU) of linear accelerator. the research was based on data, having been collected by twenty-seven (27) patients in which we dispensed forty-five (45) Gy radiation dose. it has been used two different methods and especially, 3 Field Box with wedge (MW) and 3 Field Box with Field into Field (FIF) in comparison so as to examine the best method both for the patients and the linear accelerator. by this comparison, it was calculated the median dose volume histograms (DVH) predicated on having been consulted the min-max irradiation dose both for bladder and planning target volume (PTV), as well as the total number of monitor units. the result of our research is that the 3 Field Box with FIF technique is more efficient taking into account the benefits not only for human but also for the medical equipment.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T10:10:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)