Καταγραφή Και Μελέτη Κατακόρυφης Διασποράς 40Κ Και 137Cs Στην Περιοχή Reggane Της Αλγερίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Καταγραφή Και Μελέτη Κατακόρυφης Διασποράς 40Κ Και 137Cs Στην Περιοχή Reggane Της Αλγερίας

Ψάλτης, Ελευθέριος

The purpose of the following paper is the documentation and study of the vertical allocation of some radioactive isotopes in the area of Reggane, Algeria. The above mentioned location is situated at the southern region of Algeria. The presence of these isotopes is attributed to the nuclear tests conducted by the French during the ‘60s and the Chernobyl accident. Specifically, vertical profiles have been made for 40K and 137Cs. The vertical profiling of activity per unit of mass is expected to show two spikes or peaks because of the above mentioned events. Through this process we will also be able to better assess how factors such as the weather conditions or type of soil affect the dispersion rate of radioactive material in correlation with depth.
Ο σκοπός της ακόλουθης εργασίας είναι η καταγραφή και μελέτη της κατακόρυφης κατανομής ορισμένων ραδιενεργών ισοτόπων στην περιοχή Reggane, Αλγερία. Η προαναφερθείσα περιοχή βρίσκεται στη νότια Αλγεριά. Η παρουσιά αυτών των ισοτόπων αποδίδεται στις πυρηνικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τους Γάλλους κατά τη δεκαετία του εξήντα και το ατύχημα του Chernobyl. Συγκεκριμένα, μελέτες κατακόρυφης κατανομής πραγματοποιήθηκαν για τα ισότοπα 40K και 137Cs.Η κατακόρυφη καταγραφή του μεγέθους της ενεργότητας ανά μονάδα μάζας αναμένεται να εμφανίσει δύο κορυφές εξαιτίας των προαναφερθέντων γεγονότων. Μέσω της όλης διαδικασίας θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε καλύτερα το πως παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και ο τύπος χώματος επηρεάζουν το ρυθμό διασποράς ραδιενεργού υλικού ως προς το βάθος.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T10:20:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)