Αναπαραστάσεις και απηχήσεις ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων σε ελληνικά και τουρκικά μυθιστορήματα.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αναπαραστάσεις και απηχήσεις ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων σε ελληνικά και τουρκικά μυθιστορήματα.

Δεφίγγου, Σταματία Παντελή

The aim of this project is to record and capture the representations and the impact of historical and social events in Greek and Turkish novels. The historical events that were considered related to the Cretan Muslims after the union of Crete with Greece being forced to leave their homeland. Also presented the historical events associated with the defeat of the Greek army and the great destruction of Smyrna
Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή και η αποτύπωση των αναπαραστάσεων και των απηχήσεων των ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων σε ελληνικά και τουρκικά μυθιστορήματα. Τα ιστορικά γεγονότα που εξετάστηκαν σχετίζονται με τους μουσουλμάνους Κρήτες που μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Επίσης παρουσιάστηκαν τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με την ήττα του ελληνικού στρατού και την μεγάλη καταστροφή της Σμύρνης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Greek and Turkish novels
Historical and social events
Ελληνικά και τουρκικά μυθιστορήματα
Αναπαραστάσεις
Representations
Ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T10:40:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)