Βαρυτική συστολή και εστίαση μαγνητικών δυναμικών γραμμών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Βαρυτική συστολή και εστίαση μαγνητικών δυναμικών γραμμών

Γιάντσος, Ευάγγελος

Θεωρούμε μία χωροειδή δέσμη από αυτό-βαρυτικές μαγνητικές δυναμικές γραμμές και προσπαθούμε να ερευνήσουμε τη συστολή και την πιθανή εστίασή τους, υποθέτοντας ότι επηρεάζονται αποκλειστικά από τη δράση της δικής τους βαρύτητας. Για να το πετύχουμε αυτό, αρχικά εισάγουμε μία συναλλοίωτη 1+2 διάσπαση του 3-διάστατου χώρου, κατά μήκος και παράλληλα στην κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Για να εξετάσουμε τη σύγκλιση, ή την απόκλιση, των γραμμών του πεδίου, εξάγουμε έπειτα το μαγνητικό ανάλογο της εξίσωσης Raychaudhuri σε τρεις διαστάσεις. Εκ κατασκευής, η τελευταία καθορίζει την εξέλιξη μιας διατομής κάθετης στη διεύθυνση των γραμμών του πεδίου. Η ανάλυσή μας αποκαλύπτει την αντίθετη βαρυτική δράση της μαγνητικής ενεργειακής πυκνότητας και πίεσης, από τη μια μεριά, και της τάσης του πεδίου από την άλλη. Συγκεκριμένα, οι εξισώσεις μας δείχνουν ότι η μαγνητική τάση αναχαιτίζει τη βαρυτική έλξη της ενέργειας του πεδίου και συνεπώς ανθίσταται στη βαρυτική συστολή και την τελική εστίαση των μαγνητικών δυναμικών γραμμών.
We consider a spacelike congruence of self-gravitating magnetic forcelines and attempt to investigate their contraction and possible focusing, assuming that they are affected by the action of their own gravity alone. In going so, we first introduce a covariant 1+2 splitting of the 3-dimensional space, along and parallel to the direction of the magnetic field. To examine the convergence, or the divergence, of the field lines, we then derive the magnetic analogue of the Raychaudhuri equation in three dimensions. By construction, the latter monitors the evolution of a cross-sectional area orthogonal to the direction of the field lines. Our analysis reveals the opposite gravitational action of the magnetic energy density and pressure, on the one hand, and of the field's tension on the other. In particular, our equations show that the magnetic tension cancels out the gravitational pull of the field's energy and therefore opposes the gravitational contraction and the eventual focusing of the magnetic forcelines.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016
2016-10-24T10:50:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.