Τα επικοινωνιακά εργαλεία Μάρκετινγκ των έντυπων Μέσων. Η περίπτωση της Πήγασος Εκδοτικής Α.Ε. (εφημερίδα Έθνος) και της Αγγλικής εφημερίδας The Times.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα επικοινωνιακά εργαλεία Μάρκετινγκ των έντυπων Μέσων. Η περίπτωση της Πήγασος Εκδοτικής Α.Ε. (εφημερίδα Έθνος) και της Αγγλικής εφημερίδας The Times.

Τσίπου, Ερασμία Βασιλείου

Η παρούσα εργασία διερευνά ποια από τα σύγχρονα και παραδοσιακά εργαλεία μάρκετινγκ εφαρμόζουν τα έντυπα Μέσα ενημέρωσης για την προβολή, τη διαφήμιση και την προώθησή τους. Οι εφημερίδες είναι προϊόντα που έχουν σχήμα, απτή υπόσταση, τιμή, ανήκουν σε εκδοτικές εταιρίες που λειτουργούν όπως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Aποτελούν ένα ισχυρό Μέσο προβολής και διαφήμισης των υπολοίπων εταιριών. Με τη μέθοδο της μελέτης πολλαπλών περιπτώσεων, της ελληνικής εφημερίδας Έθνος και της Βρετανικής εφημερίδας The Times επιχειρήθηκε η ανεύρεση των εργαλείων εκείνων που αξιοποιούν τα Μέσα για την αυτοπροβολή τους, προκειμένου να πείσουν το αγοραστικό κοινό με στόχο την αύξηση της κυκλοφορίας, των διαφημιστικών εσόδων και το χτίσιμο της πιστότητας της εμπορικής τους επωνυμίας σε συνδυασμό με την πιστότητα και την εγκυρότητα του ειδησεογραφικού περιεχομένου τους. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν βάσει συνεντεύξεων και δευτερογενών πηγών. Οι δύο εφημερίδες εφαρμόζουν το σύγχρονο μοντέλο της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας του Μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας έξι βασικά εργαλεία: τη Διαφήμιση, τις Δημόσιες Σχέσεις και τις Επικοινωνιακές Χορηγίες, την Ενεργοποίηση του Ονόματος του εντύπου, το Άμεσο Μάρκετινγκ και το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, επεκτείνοντας το παραδοσιακό μοντέλο των 4Πις τουMcCarthy. Η σχετική βαρύτητα που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα συγκεκριμένα εργαλεία καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους διαφοροποιούνται αναλογικά με το μέγεθος και τη δυναμική των δύο εφημερίδων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι Times φαίνεται να προσανατολίζονται περισσότερο στην άμεση και διαδραστική επικοινωνία με το κοινό και τους αναγνώστες τους, προωθώντας τις συνδρομές και το περιεχόμενο της εφημερίδας, ενώ το Έθνος χρησιμοποιεί τα εργαλεία του μάρκετινγκ στοχεύοντας κυρίως στην αύξηση της κυκλοφορίας μέσω των συμπληρωματικών εβδομαδιαίων προσφορών της Κυριακάτικης έκδοσης.
This paper explores witch of the contemporary and traditional marketing tools, printed media are using for their promotion and advertising. Newspapers are tangible products, they have shape, price and belong to publishing companies that operate by the exact way that any other commercial company does. Newpapers are a strong communication channel of promotion and advertising for the rest of the companies. Using the methodology of multiple case studies, we’ve contacted a research in Greek Newspaper Ethnos and English Newspaper The Times, to find out which of the marketing tools printed media are using for self-promotion, in order to persuade their readers to increase their circulation numbers, and their advertising revenues, to build a strong brand name, always in relation to loyal and accurate news and information content. Data collected through interviews and secondary sources. The two newspaper cases that have been examined are using the contemporary model of Integrated Communication Marketing and its six basic tools: Advertising, Public relationships, Sponsoring, Brand Awaken, Direct Marketing and E-Marketing, expanding the basic McCarty’s 4Ps, marketing model. To which extent each newspaper uses those marketing tools, depends on each newspapers’ market dynamic. According to research findings, Times newspaper seem to focus more to direct and interactive communication with its readers, mostly promoting its subscriptions and its journalistic content, on the other hand Ethnos newspaper seems to use marketing tools mostly for the increase of circulation basically by Sunday edition supplements.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εργαλεία Μάρκετινγκ
Έντυπα Μέσα
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
Integrated Marketing Communication (IMC)
Marketing Tools
Printed Media

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T11:16:58Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.