Οπτικός μεταγωγέας Πυριτίου για δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό σε υπολογιστικά συστήματα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Οπτικός μεταγωγέας Πυριτίου για δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό σε υπολογιστικά συστήματα

Κελίδης, Νικόλαος
Μανώλης, Αθανάσιος

H ραγδαία και ασταμάτητη εξάπλωση του διαδικτύου και η εκτίναξη του αριθμού των χρηστών τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει οδηγήσει στην θεαματική αύξηση της κίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο. Αυτή η συνεχώς αυξανόμενη κίνηση των δεδομένων στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με την έναρξη της εποχής χρήσης εικονικών μηχανών, εισάγει σοβαρά προβλήματα απόδοσης και μεγέθους στα κέντρα δεδομένων. Στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, ο τομέας της οπτικής τεχνολογίας διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σπουδαίο και ελπιδοφόρο ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογία της οπτικής μεταγωγής βρίσκει εφαρμογές σε δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό επιτρέποντας ευέλικτες τοπολογίες δικτύων και παράλληλα μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη ζήτηση εύρους ζώνης, καθώς και της συνεχόμενης αλλαγής της τοπολογίας και του μεγέθους των σύγχρονων κέντρων δεδομένων. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την μελέτη ενός 4x4 οπτικού μεταγωγέα. Αρχικά περιγράφεται αναλυτικά ο 1x4 πειραματικός (στατικός και δυναμικός) χαρακτηρισμός του μεταγωγέα αλλά και η μελέτη της απόδοσής του , σε συνδυασμό με την χρήση ενός FPGA, ως ένας προγραμματιζόμενος οπτικός μεταγωγέας που αξιοποιεί την χρήση επικεφαλίδων κωδικοποιημένων σε φίλτρα Bloom για την προώθηση των πακέτων σε δικτυακά περιβάλλοντα κέντρων δεδομένων.
As the use of internet spreads rapidly and the number of internet users rises dramatically during the last decades, a significant increase in data traffic has been noticed. This constant increase in data traffic in combination with the advent of virtual machines has introduced some serious efficiency and size problems in Data Centers (DCs). Software Defined Networking (SDN) over optical interconnect technologies arises as a key enabling technology for future DCs, towards flexible network topologies that can handle the growing demand for bandwidth as well as the continuously changing DCs’ topology and size.The present thesis is a study of a 4x4 optical switch. Initially, we study the static and dynamic characterization of the 4x4 optical switch in a 1x4 architecture. Furthermore, we introduce a programmable Si-Photonic switch using Bloom filter labels for simplified forwarding in Data Center network environments.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Οπτικός Μεταγωγέας Πυριτίου
Software Defined Networks
Συμβολόμετρα Mach-Zehnder
Silicon Photonic Switch
Δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό
Mach-Zehnder Interferometer

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-24T11:29:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)