Οι εκφράσεις στο μυθιστόρημα του Χαρίτωνα: μελέτη και διερεύνηση της λειτουργίας τους.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι εκφράσεις στο μυθιστόρημα του Χαρίτωνα: μελέτη και διερεύνηση της λειτουργίας τους.

Κανδύλης, Κωνσταντίνος Ιωάννης

Chariton’s novel includes thirteen passages written in the manner of the rhetoric type of ekphrasis. Two of them describe wedding procedures, another two funerals and a third the scene in which Callirhoe takes her bath in Dionysius palace. The fourth ekphrasis describes the siege of the town of Tyros while the next three depict court scenes. The episode with the comparison of Callirhoe and Rhodogune constitutes another ekphrastic description and to the same category the episodes of the hunting of Dionysius and the return of the couple (Chaereas and Callirhoe) in their homeland belong. All the above mentioned parts of the novel are studied under different angles with the theories of progymnasmata having been taken into account. In many cases it is the structure and the clarity of the speech in the descriptions that are stressed, while in others the authors way of writing, his education and his rhetorical skills are displayed. Furthermore the descriptions exhibit aspects of the everyday life of the Hellenistic period. It is also shown that the characters of the novels’ heroes are being developed through their evolution and the expression of their inner world. The figures of speech are rich and the description becomes more vivid while the voice of the author intrudes in the text. The existence of public that every time observes the incidents makes many scholars believe that “metapoetic” allusions could also be concealed. Regarding the progress of the plot, the ekphraseis intervene in the novel, create a gap in it inserting simultaneously a new element. These interventions change the flow of the novels plot intensifying the readers suspense.
Οι εκφράσεις του μυθιστορήματος του Χαρίτωνα είναι δεκατρείς και περιέχουν δυο σκηνές γαμήλιων πομπών, δυο σκηνές επικήδειων τελετών, μια σκηνή λουτρού, την περιγραφή της πόλης των Τυρίων και της κατάληψής της από τον Χαιρέα, τρεις εκφράσεις μέσα από σκηνές δικαστηρίου, το επεισόδιο της σύγκρισης Καλλιρόης – Ροδογούνης, τη σκηνή του κυνηγιού του Διονύσιου και τελευταία την σκηνή της επιστροφής του καραβιού με τους δυο πρωταγωνιστές στην πατρίδα τους. Τα τμήματα αυτά του κειμένου μελετώνται μέσα από διαφορετικές οπτικές. Για την έρευνά τους λαμβάνονται υπ όψιν οι θεωρίες των προγυμνασμάτων. Άλλες φορές τονίζεται η δομή και η ενάργεια των περιγραφών τους, ενώ άλλες φορές δίνεται περισσότερο έμφαση στον τρόπο σύνθεσής τους από τον αρχαίο συγγραφέα. Μέσα από αυτή την διαδικασία αναδεικνύεται η παιδεία του δημιουργού και η ρητορική του κατάρτιση. Επιπλέον οι σκηνές των εκφράσεων φέρνουν στο φως οπτικές της καθημερινότητας, των συνηθειών και γενικά του τρόπου ζωής των ανθρώπων της Ελληνιστικής εποχής. Οι χαρακτήρες των πρωταγωνιστικών προσώπων παρουσιάζονται και μεταβάλλονται. Τα εκφραστικά σχήματα είναι πλούσια μέσα στις περιγραφές, ενώ η φωνή του συγγραφέα μέσα από αποστροφές στον αναγνώστη και η ύπαρξη κοινού που παρακολουθεί τις εξελίξεις της πλοκής αφήνουν το περιθώριο για την ανάγνωση «μεταποιητικών» υπαινιγμών στο κείμενο. Σχετικά με την εξέλιξη της πλοκής, οι εκφράσεις παρεμβάλλονται, δημιουργούν ένα διάλειμμα στην πλοκή του έργου, εισάγουν ένα νέο στοιχείο στην υπόθεση και την αφήνουν να εξελιχθεί διαφορετικά εντείνοντας την αγωνία του αναγνώστη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μυθιστόρημα
Chariton
Ekphrasis
Χαρίτων
Εκφράσεις
Ancient novel

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-24T11:33:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.