Χρονοπρογραμματισμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας μεταξύ οχημάτων και με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Χρονοπρογραμματισμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας μεταξύ οχημάτων και με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Κουφάκης, Αλέξανδρος Μιχαήλ

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

EVs
Φόρτιση
V2G
V2V
Σταθμός φόρτισης
Ηλεκτρικά οχήματα


Greek

2016
2016-10-24T11:50:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)