Η επιρροή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο μετασχηματισμό του τοπίου: Ζητήματα πολιτικής και διαχείρισης του Ελληνικού τοπίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επιρροή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο μετασχηματισμό του τοπίου: Ζητήματα πολιτικής και διαχείρισης του Ελληνικού τοπίου

Πουσίνη, Σταυρούλα Π.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Ανθρωπογενές περιβάλλον
Transformation
Landscape
Policies
Τοπίο
Factors
Human environment
Τυπολογία
Περιφέρειες
Regions
Management
Περιφερειακά Πλαίσια
Σχεδιασμός
Design
Μετασχηματισμός
Παράγοντες
Προστασία
Typology
Regional Frameworks
Διαχείριση
Protection
Πολιτικές


Ελληνική γλώσσα

2016-10-27T08:20:57Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.