Ανιχνευτής Κατνεμημένων Επιθέσεων Άρνησης Υπηρεσιών ( Εφαρμογή στη C++)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ανιχνευτής Κατνεμημένων Επιθέσεων Άρνησης Υπηρεσιών ( Εφαρμογή στη C++)

Ανδρεάδης, Παντελεήμων-Μάρκος

Η πτυχιακή είναι πρακτική με σκοπό την υλοποίηση ενός ανιχνευτή επιθέσεων DDoS Syn Flood. Αρχικά εξηγούνται βασικές έννοιες και ορολογίες.( προιόν καθαρά προσωπικής λογικής μετά απο μελέτη πηγών ). Στη συνέχεια αναλύεται γενικά και πιό ειδικά ο κώδικας και η δομή του προγράμματος. Εξηγούνται επίσης και οι αλγόριθμοί και οι λόγοι επιλογής τους. Τέλος χρησιμοποιούνται γραφήματα για την αναπαράσταση των αποτελεσμάτων και γίνονται κάποιες αναδρομικές και μελλοντικές σκέψεις για το πρόγρραμμα.
This thesis is about the implementation of a DDoS Syn Flood detector in C/C++. Firstly, an introduction to various matters surrounding the subject is made. Then, the code and program structure are analyzed in detail. Furthermore, the algorithms used and the reason for their selection are explained. Finally, graphs are used to present the results and an overview with statements about future enhancements are presented.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Επίθεση Άρνησης Υπηρεσιών
Denial of Service
Detector
Distributed
Ανιχνευτής
Ανίχνευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-31T12:58:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)