"Κβαντικοί Υπολογιστές" Θεωρία, Υλοποιήσεις και σύγχρονες εφαρμογές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
"Κβαντικοί Υπολογιστές" Θεωρία, Υλοποιήσεις και σύγχρονες εφαρμογές

Κάππος, Γεώργιος

Through this thesis, I cover the topic of Quantum Computers, divided in three parts. Firstly, I present the basic principles of quantum computing so the reader will be able to gain the basic knowledge of its structure and functionality. Moreover, I present the most important and up to date implementations and functions of quantum computers. Lastly, I present the most recent and modern applications of quantum computers including quantum cryptography.
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τους κβαντικούς υπολογιστές και χωρίζεται σε 3 σκέλη. Αρχικά παρουσιάζονται η βασική θεωρία πάνω στην οποία βασίζονται οι κβαντικοί υπολογιστές ούτως ώστε να εισάγει τον αναγνώστη στην ιδέα αυτών και να του μεταδώσει τις βασικές έννοιες της δομής και της λειτουργίας τους. Στη συνέχεια, αναφέρονται μερικές από τις βασικότερες υλοποιήσεις που επιτεύχθηκαν με τη χρήση των κβαντικών υπολογιστών και περιγράφεται η λειτουργία τους. Τέλος, αναφέρονται μερικές από τις πιο σύγχρονες εφαρμογές με τη χρήση κβαντικών υπολογιστών, ως και την περίοδο συγγραφής της παρούσας εργασίας.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Κβαντικοί Υπολογιστές
Implementations
Υλοποιήσεις
Quantum Computers
Cryptography
Κρυπτογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-01T09:51:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.