Χρήση στέρεων ιοντικών αγωγών σε καταλυτικές αντιδράσεις και εφαρμογή ηλεκτροχημικών μεθόδων και τεχνικών στη διερεύνηση του μηχανισμού τους: κυψέλες καυσίμου στερεού άνθρακα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Χρήση στέρεων ιοντικών αγωγών σε καταλυτικές αντιδράσεις και εφαρμογή ηλεκτροχημικών μεθόδων και τεχνικών στη διερεύνηση του μηχανισμού τους: κυψέλες καυσίμου στερεού άνθρακα

Γκαραγκούνης, Ιωάννης Δ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αεριοποίηση άνθρακα
Ζιρκονία σταθεροποιημένη με ύττρια (YSZ)
Yttria-stabilized-zirconia (YSZ)
Ceria-based electrodes
Κυψέλες καυσίμου άνθρακα
In situ gasification
Carbon fuel cells
Ηλεκτρόδια με βάση τη δημητρία
Fuel cells
Καταλύτες δημητρίας
Ηλεκτρική ενέργεια, Παραγωγή της από χημική δράση
Κυψέλες καυσίμου
Ceria-supported catalysts
Electric power production from chemical action


Greek
English

2016-11-01T10:52:12Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)