Ανάπτυξη Βιώσιμων Συστημάτων Παραγωγής Βιοενέργειας, Μικρής Κλίμακας, στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας: Συμβιωτικές Συνέργειες από τη Θερμοχημική Συν-αξιοποίηση Ακατέργαστης Γλυκερίνης, Παραπροϊόντος Παραγωγής Βιοντήζελ, με υπολειμματική Βιομάζα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη Βιώσιμων Συστημάτων Παραγωγής Βιοενέργειας, Μικρής Κλίμακας, στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας: Συμβιωτικές Συνέργειες από τη Θερμοχημική Συν-αξιοποίηση Ακατέργαστης Γλυκερίνης, Παραπροϊόντος Παραγωγής Βιοντήζελ, με υπολειμματική Βιομάζα

Μανάρα, Παναγιώτα Χ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Απόβλητα ως καύσιμο
Βιομάζα, Ενέργεια από
Βιομάζα, Αεριοποίησή της
Biomass energy
Βιο-ενέργεια
Γλυκερίνη
Thermochemical process
Bio-fuels
Glycerin
Βιο-καύσιμα
Biomass gasification
Θερμοχημική διεργασία
Circular economy
Κυκλική οικονομία
Waste products as fuel
Bio-energy


Αγγλική γλώσσα

2016
2016-11-02T12:21:59Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-11-02


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.