Ο Μπάρτολος του Σαξοφερράτο και η ανάδειξη της ελευθερίας των πόλεων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2016 (EN)
Ο Μπάρτολος του Σαξοφερράτο και η ανάδειξη της ελευθερίας των πόλεων

Τούντα, Ελένη

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-02T19:09:43Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κ. & Μ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη

Θωμάς Ακινάτης, Μαρσίλιος της Πάδοβα, Μπάρτολος του Σαξοφερράτο. Ύστερη Μεσαιωνική Πολιτική Θεωρία. Ανθολογία Κειμένων, [2016] σελ.281-287
info:doi/Ελένη Τούντα, Φιλήμων Παιονίδης Επιμέλεια:Ελένη Τούντα, Φιλήμων Παιονίδης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)