Μοντελοποίηση, προσομοίωση και απόδοση μεθόδων δρομολόγησης και χρονοδρομολόγησης εργασιών σε κατανεμημένο σύστημα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μοντελοποίηση, προσομοίωση και απόδοση μεθόδων δρομολόγησης και χρονοδρομολόγησης εργασιών σε κατανεμημένο σύστημα

Δραγούτσης, Στέφανος

In this diploma thesis we simulate the operation of a distributed system which is part of a Grid system. The simulated system consists of two queues where jobs wait until they are served by a processor. Each of those queues leads into a processing sub – system which consists of a set of parallel processors – servers, which can operate simultaneously. The first part of this diploma thesis consists of a presentation of the basic characteristics of distributed and parallel systems, as well as the analysis of both Grid and Cloud computing. Regarding Grid and Cloud systems, we focus on their progress so far, their architecture, their basic characteristics and operations. The second part consists of a detailed analysis of the system that was simulated. Secondly we describe and analyze the program which is used in order to manage the simulation of the specific system, while at the end of this part there is a presentation of the results obtained from the simulation, in addition to a number of conclusions and diagrams.
Σε αυτήν την εργασία προσομοιώνεται ένα κατανεμημένο σύστημα το οποίο αποτελεί μέρος ενός Grid συστήματος. Το σύστημά μας διαθέτει 2 διαφορετικές ουρές αναμονής των διεργασιών καθεμία εκ των οποίων οδηγεί σε ένα υποσύστημα. Το κάθε υποσύστημα με την σειρά του διαθέτει ένα σύνολο παράλληλων επεξεργαστών, δηλαδή κάθε υποσύστημα αποτελεί ένα παράλληλο σύστημα. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των κατανεμημένων και των παράλληλων συστημάτων και στην συνέχεια αναλύονται τα υπολογιστικά μοντέλα των Grid και Cloud computing.Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με την ιστορική τους εξέλιξη, την αρχιτεκτονική, τα βασικά τους χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα που προσομοιώθηκε και μελετήθηκε. Στην συνέχεια περιγράφεται το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για να πετύχουμε την προσομοίωση του συστήματος, ενώ στο τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και τα αντίστοιχα συμπεράσματα που προέκυψαν, μαζί με ένα σύνολο διαγραμμάτων.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Queues - Servers
Grids - Clouds
Ουρές - Επεξεργαστές
Κατανεμημένα συστήματα
Πλέγματα - Νέφη
Distributed Systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-07T12:36:11Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.