Ο Τρανίων ως μετα-δραματικός χαρακτήρας στη Mostellaria του Πλαύτου.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ο Τρανίων ως μετα-δραματικός χαρακτήρας στη Mostellaria του Πλαύτου.

Στάμου, Ανατολή Δημητρίου

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο μετα-δραματικό χαρακτήρα του δούλου Τρανίωνα στη Mostellaria του Πλαύτου. Η ιστορική εξέταση του θεσμού της δουλείας στη ρωμαϊκή πραγματικότητα προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο και καταδεικνύει τον αντεστραμμένο κόσμο των κωμωδιών του Πλαύτου με ιδιαίτερη αναφορά στον τυπικό χαρακτήρα του servus callidus που αποτελεί και τo πλέον ενδιαφέρον δημιούργημα του ποιητή. O πρωταγωνιστής, Τρανίων, στην προσπάθειά του να αποκρύψει από το συντηρητικό Θεοπροπίδη τον έκλυτο βίο του γιού του, Φιλολάχη, γίνεται εμπνευστής και δημιουργός ενός vaudeville ευφάνταστων και διασκεδαστικών ένθετων πλοκών. Προσωπικότητα πολυεπίπεδη και πολυπρισματική, αναλαμβάνει εκτός από το ρόλο του ηθοποιού και εκείνον του θεατρικού συγγραφέα, αλλά και άλλους ποικίλους ρόλους, συνθέτοντας ένα πολύχρωμο μωσαϊκό χαρακτήρων. Σε ένα αέναο παιχνίδι επικράτησης ανάμεσα στις πλοκές, δηλαδή το θέατρο και το μετα-θέατρο, ο Τρανίων, με το εκρηκτικό του ταπεραμέντο, καταστρώνει δυο σχέδια που οδηγούν στη δημιουργική συνάντηση δυο διαμετρικά αντίθετων κόσμων: του συντηρητικού Ρωμαϊκού και του ελληνίζοντος τρόπου ζωής (pergraecari). Με τη μετα-δραματική του δράση, ο Τρανίων ως δημιουργός επιτυγχάνει την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και το νεωτερισμό διασφαλίζοντας για τον εαυτό του gloriam immortalem.
The present ΜΑ thesis focuses on the meta-dramatic role of the slave Tranio, in Plautus’ Mostellaria. The historical survey of the institution of slavery in Roman society offers the necessary background to assess the Saturnalian world of Plautine comedy with special reference to the stock character of servus callidus, which constitutes the poet’s most intriguing creation. The protagonist Tranio, while attempting to conceal the son’s lascivious lifestyle from his father Theopropides contrives imaginative and entertaining inset plots. As multi-dimensional character he assumes the role of both actor and playwright as well as several other roles. In a perpetual game of control among the plots, namely theater and meta-theater, Tranio with his explosive temperament initiates two schemes which lead up to the convergence of two diametrically opposed ideologies, namely the ‘Roman conservative’ and the ‘immoral Greek’ (pergraecari). Through his meta-dramatic initiatives Tranio as composer of fiction succeeds in bringing balance between ‘traditional’ and ‘modern’, thus earning gloriam immortalem for himself.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μετα-δράμα
Slavery
Meta-drama
Δουλεία
Απάτη
Fabula / comoedia palliata
Πλαύτος
Deceit
Plautus
Tranio
Τρανίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-07T13:16:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)